Vilka faktorer styr när det kaotiska, icke perfekta blir mer estetiskt lockande än det fulländade?
I serien Bloss riktar Anna Lu Lundholm sin uppmärksamhet mot bortglömda, utblommade vinterväxter. Trädgårdens samhällsliknande torgstruktur ger plats både för individens och massans rörelse. Bloss är ingen artstudie, utan en form av botanisk street photography.
Serien Bloss är inspirerad av Karl Blossfeldts bok ”Urformen der Kunst” – Konstens urformer. Men till skillnad från Blossfeldt studerar inte Anna Lu Lundholm enstaka isolerade­ individer, utan kaoset som uppstår när naturens krafter skapar scener i livets ständiga förändring.
Bloss #1
Bloss #1
Bloss #2
Bloss #2
Bloss #3
Bloss #3
Bloss #4
Bloss #4
Bloss #5
Bloss #5
Bloss #6
Bloss #6
Back to Top